Błąd
  • XML Parsing Error at 1:749. Error 9: Invalid character
Cze
13

REGULAMIN KONKURSU NA WIANEK WITOJASKI:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Turystyki i Kultury w cinawie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci, modziey i dorosych w dwch kategoriach:
- kat I do 15 lat
- kat II powyej 15lat
3. Prace konkursowe powinny by pracami wasnymi.
4. Wianek uczestniczcy w konkursie o minimalnej rednicy zewntrznej - 30 cm
powinien:
- by wykonany z kwiatw i rolin naturalnych,
- unosi si na wodzie i posiada wieczk,

- mie kartk z danymi (patrz pkt. 5).

Cze
13

PROGRAM ZAJ:

TYDZIE Z TACEM

2 lipca
poniedziaek
10.00-12.00 AKADEMIA WAKACYJNA
11.00-12.30 KLUB PRZEDSZKOLAKA
14.00-16.00 WARSZTATY TACA
13.00-19.00 LETNIA WYPOYCZALNIA

3 lipca
wtorek
10.00-12.00 AKADEMIA WAKACYJNA
12.30-14.00 KINO MALUCHA
14.00-16.00 WARSZTATY TACA
13.00-19.00 LETNIA WYPOYCZALNIA

Cze
05

Autor // PFW

Biblioteka Publiczna w cinawie zachca literatw w kazdym wieku do zapoznania si z konkursami, w ktrych atutem jest przede wszystkim "lekkie piro".

Cze
05

Autor // Klub Start

Dnia 26 maja 2012r. w Nowej Soli odby si 29 Pmaraton SOLAN o puchar Prezydenta Miasta. Zawodnicy stawili si na starcie o godz. 17.00. Pogoda tego dnia dopisywaa, a dziki rozpoczciu o popoudniowej godzinie, uniknlimy biegu w penym socu.

Cze
05

Od 1 do 7 czerwca br. trwa XI Oglnopolski Tydzie Czytania Dzieciom. Wanie z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w cinawie zorganizowaa 4 i 5 czerwca gonie czytanie dla maych cinawian. Do projektu zostay zaproszone osoby publiczne, ktre umilay maluchom poudniowy czas bajkami i wierszykami znanych polskich autorw. Akcj gonym czytaniem wsparli m.in. Burmistrz cinawy - Pan Andrzej Holdenmajer, Panie Radne Rady Miejskiej: Irena Chrystyna, Paulina Wityk-Szumna, Renata Kudzia, Dominika Chomont-Parzyska, Dyrektor Centrum Turystyki i Kultury w cinawie - Pani Kamila Grabka-Levin, Kierownik Zespou Folklorystycznego Ziemi cinawskiej - Pani Maria Francuz oraz przedstawiciele Urzdu Miasta i Gminy, a take Komendy Policji w cinawie.

Cze
03

Wiatr i ciemne chmury nie przeszkodziy w zorganizowaniu kilkugodzinnej zabawy dla najmodszych cinawian z okazji Dnia Dziecka, gdy atmosfera panujca w Centrum Turystyki i Kultury bya icie letnia. 2 czerwca w samo poudnie muzyka, dmuchace, wata cukrowa, kolorowa scenografia i wspaniali animatorzy zapraszay do CTiK wszystkich chtnych. Zabaw rozpocz blok konkursw prowadzony przez Teatr ?Elf? z Legnicy. Zaraz po nim aktorzy Grupy Art-Re z Krakowa zaprosili najmodszych do interaktywnego przedstawienia ?Zota rybka?.

Cze
01

W dniu wczorajszym w Centrum Turystyki i Kultury w cinawie odbyo si kolejne spotkanie seniorw. Tym razem gociem spotkania bya Pani Jolanta Giza ? dyplomowana pielgniarka, szkoleniowiec diabetykw. Wykad dotyczy cywilizacyjnej choroby naszych czasw ? cukrzycy, na ktr cierpi ok. 300 milionw ludzi na wiecie. Pani Jolanta w bardzo prosty i ciekawy sposb wyjania szczegy tego problemu zdrowotnego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli si jak dba o siebie kiedy ju jestemy chorzy, ale take jak zmniejszy ryzyko zachorowania.

Maj
25

Ludzie kultury - dziaacze, twrcy ludowi, animatorzy i artyci maj dzi swoje wito.
Dzi, 29 maja, obchodzony jest Dzie Dziaacza Kultury.
To dzie tych, ktrzy swoj prac, pasj i zaangaowaniem upikszaj codzienne ycie, promuj tradycje i kultur.
yczymy wic Wam, jak i sobie wytrwaoci i radoci, jak przynosi ta praca, a take wielu pomysw na rozwijanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego, a take coraz liczniejszej liczby odbiorcw.

Maj
25

24 czerwca w CTiK odby si koncert z okazji Dnia Matki. Organizatorami tego wydarzenia byy: Orodek Dom Samotnej Matki w cinawie oraz cinawskie Centrum Turystyki i Kultury.
Z okazji tego wyjtkowego wita na scenie wystpili modzi recytatorzy (Madzia, Wiktoria, Angela, Basia, Kornel, Kuba i Mateusz), grupa teatralna ?Zaczarowana Kurtyna? i chr ?7 Niebo?, Daria Rott. Specjalnie na ten dzie podczas zaj plastycznych i akademii malucha powstaa take mini-galeria prac, ktr moglimy podziwia podczas koncertu oraz kartki z yczeniami dla kadej z mam.
Wiersze przeplatane piosenkami, a wszystko okraszone dobrym humorem. Nic wic dziwnego, e wzruszeniom Mam nie byo koca. Uroczysto zakoczy sodki poczstunek.

Maj
20

Autor // CTiK

Przez kilka ostatnich dni pogoda nie napawaa optymizmem.... Nad cinaw wisiay chmury, a silny wiatr wzmaga nieprzychyln aur... Ale opatrzno pomoga ?rozpdzi chmury?, a pitkowy ranek obudzi nas promieniami soca.

Maj
15

Maj
14

Soce i ciepy powiew wiatru sprawiaj, e wszyscy coraz intensywniej myl o wakacjach. Ale nim zakoczy si rok szkolny czeka nas najwiksze gminne wydarzenie roku ? DNI CINAWY 2012. Tegoroczne obchody wita miasta odbd si 24 czerwca na boniach cinawskich. Jak co roku organizatorzy (Urzd Miasta i Gminy w cinawie oraz Centrum Turystyki i Kultury w cinawie) przygotowali kilkugodzinn zabaw dla mieszkacw nadodrzaskiego grodu. Ju o godz. 15.00 wydarzenie rozpocznie spektakl dla dzieci ?Pcha Szachrajka? w wykonaniu Teatru ?W drodze?. Zabawa, tempo, wietny kontakt z modym widzem to gwne atuty przedstawienia. Zaraz po nim rozpoczn si pokazy twrczoci lokalnej. Wrd rodzimych artystw zobaczymy m.in. zesp instrumentalny ?Campanello?, Chr ?7 Niebo? i Zesp Folklorystyczny Ziemi cinawskiej. O godz. 18.00 dua dawka dobrego humoru w wykonaniu Kabaretu ?Na jednej nodze?. cinawscy kabareciarze wystpi z programem ?Randka w ciemno?.

Maj
10

W dniu wczorajszym przed godzin 16.00 na korytarzach Centrum Turystyki i Kultury w cinawie zacz panowa icie maturalny i lekko nerwowy klimat, a wszystko to za spraw wydarzenia, ktre odbywao si owego popoudnia.

Na zaproszenie Pani Dyrektor Kamili Grabki-Levin przyby go wyjtkowy - Profesor Jan Miodek ? czoowy polski jzykoznawca. Celem jego wizyty byo poprowadzenie Dyktanda cinawskiego o tytu ?cinawskiego Mistrza Ortografii Polskiej 2012?. Udzia w nim wzio osiemdziesiciu czterech mieszkacw gminy w wieku od 11 do ponad 70 lat. Wrd piszcych pojawili si pracownicy Urzdu Miasta, Radni Rady Miejskiej, nauczyciele i uczniowie gminnych szk, pracownicy wielu instytucji, ksidz Damian Skrzypek i mieszkacy, ktrych pasjonuj zawioci jzyka polskiego.

Maj
08

Maj
08

Miejsko-Gminna Biblioteka w cinawie i jej filia w Zaborowie z okazji wita Bibliotekarzy i Bibliotek przypadajcego na 8 maja, przygotoway nie lada prezent dla swoich czytelnikw. Wkrtce do wypoyczenia dostpnych bdzie okoo 130 nowych pozycji ksikowych dla dzieci, modziey i dorosych. Zapraszamy do korzystania z nowo wzbogaconego ksigozbioru. A oto tytuy niektrych ksiek:

Ksiki dla dzieci i modziey:

1. Szymanowski P. - 100 najsawniejszych pikarzy wiata
2. Stevens J. - B jak Bella i Bellini
3. Zarych E. - Banie o szczciu, nieszczciu i o tym, co jest najwaniejsze w yciu
4. Mull B. - Baniobr ? Gwiazda wieczorna wschodzi, cz. 2
5. Drabik W. - Beksaala

Maj
07

?Witaj majowa jutrzenko...?

Z okazji wita Konstytucji 3 Maja w Centrum Turystyki i Kultury odby si koncert z udziaem uczniw cinawskich szk oraz lokalnych zespow. Cz muzyczna uroczystoci przeplatana bya wierszami i wzmiankami historycznymi o wydarzeniach 1791 roku. Udzia w koncercie wzili Burmistrz cinawy Pan Andrzej Holdenmajer, przedstawiciele cinawskiego Koa ?Zesacw Sybiru? oraz Zwizku Kombatantw Rzeczpospolitej Polskiej i Byych Winiw Politycznych w cinawie, Radni Rady Miejskiej oraz wielu cenionych goci. Tradycyjnie przed koncertem odbya si uroczysta Msza wita w Kociele pw. Podwyszenia Krzya witego oraz zoenie kwiatw pod pomnikiem w Parku Miejskim. Bardzo wanym elementem obchodw wita Konstytucji 3 Maja byo w tym roku nadanie przez Rad Ochrony Pamici Walk i Mczestwa na wniosek Prezesa Koa Zwizku Sybirakw w cinawie ?Zotych Medali Opiekuna Miejsc Pamici Narodowej? Ksidzu Praatowi Bogdanowi Kaczorowskiemu i Panu Janowi Skuriatowi.

Maj
07

Dzieci z Kresw Wschodnich
Gomi Piastowskiej Ziemi Dolnolskiej

Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy" w Legnicy pilnie poszukuje rodzin (z Legnicy i okolic),
ktre w ramach akcji letniej w dniach od 30 czerwca do 16 lipca br. przyjyby pod swj dach naszych maych Rodakw.
Akcja jest organizowana po raz 15-ty. W ramach wymienionego projektu na Ziemi Legnick przyjad dzieci w wieku 8-14 lat, z rodzin polskich, polsko-ukraiskich, polsko-biaoruskich i polsko-modawskich.
Wszystkie osoby (rodziny) zainteresowane przyjciem dzieci, proszone s o kontakt telefoniczny z Pani Danut Korzeniewsk (tel. 792 669 896).

Kwi
27

Regulamin Dyktanda cinawskiego
o tytu ? cinawskiego Mistrza Ortografii Polskiej 2012?

I. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Centrum Turystyki i Kultury w cinawie oraz Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w cinawie.

II. Uczestnictwo
1. W Dyktandzie moe wzi udzia kady mieszkaniec Miasta i Gminy cinawa.
Warunkiem wzicia udziau w konkursie jest zgoszenie uczestnictwa i wypenienie karty zgoszenia do konkursu. Rejestracja zawodnikw odbywa si do dnia 9 maja 2012 r. do godz. 15.30 w CTiK.
2. Zgaszajcy si s zobowizani do podania swoich danych osobowych: imi, nazwisko, wiek, adres, zawd, miejsce pracy.
3. Zgoszenie uczestnictwa jest rwnoznaczne z wyraeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celw organizacyjnych oraz z akceptacj regulaminu.
4. Udzia w dyktandzie jest bezpatny.
5. W dyktandzie nie mog bra udziau polonici i studenci filologii polskiej.

Kwi
27

KONKURS PATRIOTYCZNY

Wczoraj (26 IV 2012) z inicjatywy Centrum Turystki i Kultury w cinawie odby si I Konkurs Patriotyczny z okazji obchodw wita Konstytucji 3 Maja. Do organizatorw wpyno ponad 50 zgosze z przedszkola, gminnych szk podstawowych oraz gimnazjum. O godz. 10.00 Jury w skadzie: p. Grayna Matkowska-Rudomino (przewodniczca), p. Maria Francuz, p. Teresa Kogut i p. Urszula Sieska rozpoczo przesuchania. Na widowni pojawili si opiekunowie i rodziny uczestnikw, ktrzy dzielnie kibicowali modym cinawskim patriotom. Bardzo cieszymy si, e tak dua grupa dzieci i modziey wzia udzia w konkursie i uczcia w ten sposb sowem oraz piewem jedno z najwaniejszych polskich wit ? uchwalenie Konstytucji.

Jury konkursu postanowio nagrodzi:

KATEGORIA: POEZJA PATRIOTYCZNA

Dzieci modsze:
I m-ce - Wiktoria Dobrowolska (SP w Tymowej, opiekun: p. Elbieta Klimas)
II m-ce - Jakub Hnaciuk (SP w cinawie, opiekun: p. Maria Kocr)
III m-ce - Madzia Krawczyk (SP w cinawie, opiekun: p. Maria Kocr)
Nagroda specjalna:
- Grupa ?Witaminki? (Przedszkole Publiczne w cinawie, opiekunki: p. Barbara Mikityszyn i p. Janina Pdzik)
- Grupa ?Kotki? (Przedszkole Publiczne w cinawie, opiekunki: p. Magorzata Kraska i p. Magorzata Jagoda)
- Grupa 5-latki (Przedszkole Publiczne w cinawie, opiekun: p. Elbieta Puchniak)
- Grupa 5-latki (Przedszkole Publiczne w cinawie, opiekun: p. Jadwiga Wilgosz)

Kwi
26

SPOTKANIE AUTORSKIE

Dnia 20.04.2012 r. w Miejsko- Gminnej Bibliotece w cinawie odbyo si pierwsze w tym roku spotkanie autorskie zorganizowane w ramach Midzynarodowego Dnia Ksiki dla Dzieci oraz wiatowego Dnia Ksiki i Praw Autorskich (s to doroczne wita majce na celu promocj czytelnictwa wrd dzieci i modziey jak rwnie ochron wasnoci intelektualnej praw autorskich).

Gociem spotkania by Pan Krzysztof Stelmarczyk ? autor swojej premierowej powieci fantasty dla dzieci i modziey pt: ?Crom i ucze czarnoksinika?. Pisarz zaprezentowa uczestnikom spotkania fragmenty swojej ksiki , odpowiada o swoich ulubionych lekturach, inspiracjach twrczych, a take przyszych planach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 5 i 6 Szk Podstawowych w cinawie oraz w Tymowej.

Kwi
24

W sobot (21 kwietnia) w Centrum Turystyki i Kultury w cinawie odbyo si spotkanie z cyklu ?W cztery strony wiata?. Gociem-podrnikiem prezentujcym kolejn niezwyk krain by Pan Zbigniew Kletowski. Przepikn wystaw fotografii, prezentacj multimedialn oraz opowieciami przenis On wszystkich przybyych do kraju kwitncej wini. Japonia, jak przedstawi Pan Zbigniew okazaa si jeszcze bardziej kuszca, barwna i niesamowita.

Facebook FanBox